Samenwerken aan professioneel ouderschap

Inleiding

In Nederland zijn er momenteel zo'n 44.000 kinderen uit huis geplaatst. Ongeveer de helft van die kinderen woont in in een pleeggezin, een groot deel woont in een leefgroep in een residentiƫle setting en een deel komt terecht bij gezinshuizen of een zorgboerderij.

Ouders zijn in een pleeggezin, gezinshuis of zorgboerderij is een bijzonder beroep. Het zijn beroepen die zich niet laten limiteren door een bepaald aantal uren, maar 24 uur 7 dagen per week, presentie, aandacht en verantwoordelijkheid vereisen.

Met de opstart van een beroepsvereniging trachten we o.a. de krachten van mensen die deze beroepen uitoefenen te bundelen, individuele en collectieve belangen te behartigen en een bijdrage te leveren aan de emancipatie en professionalisering van deze beroepen om de positie binnen het gedifferentieerde krachtenveld van de jeugdzorg te versterken.

Present 24x7 is onze naam. 24 uur per dag en 7 dagen per week zijn gezinshuisouders present voor de kinderen die in het gezin wonen. Kinderen die om uiteenlopende redenen tijdelijk of langdurig niet meer thuis kunnen wonen, maar die recht hebben op aandacht, verzorging, begeleiding in een gezinsgerelateerde setting.

Present 24x7 werkt nauw samen met de initiatiefnemers van Alliantie Kind in Gezin, een samenwerkingverband van 20 organisaties uit de jeugdzorg. De Alliantie heeft de ambitie om over 10 jaar minstens de helft van alle kinderen die nu geplaatst zijn in de residentiƫle zorg, een woonplek aan te bieden in een (professioneel) gezinsverband. Met deze ontwikkeling zal het aantal gezinsvormen in Nederland gaan toenemen en daarmee ook het aantal professionele (zorg)ouders.

Lidmaatschap

Enkele onderdelen van deze site zijn toegankelijk voor iedereen. Leden hebben ook nog toegang tot:

    • Nieuws
    • Leden community
    • Kennisbank
    • Voordeeltjes
    • Mogelijkheid tot een eigen website voor uw gezinshuis

Een lidmaatschap van de beroepsvereniging Present 24x7 kost 35 euro per jaar per gezinshuis. Het eerste lid van een gezinshuis is betaaldend lid. De overige "ouders" kunnen gratis lid worden. Wilt u lid worden van Present 24x7 meldt u zich dan nu aan

Wat heeft de landelijke beroepsvereniging Present 24x7 te bieden? 

Vragen, informatie en ondersteuning.

De Landelijke Beroepsvereniging Present 24x7 heeft tot doel om gezinshuisouders, professionele pleegouders en andere ouders in een woon/werkgerelateerde professionele opvoederssituatie te ondersteunen met informatie, advies en professionele begeleiding bij alles wat komt kijken bij dit unieke werk.

Men kan bij ons terecht voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen en bij problemen over uiteenlopende zaken met betrekking tot alles wat met professioneel ouderschap te maken heeft. Wij proberen met u mee te denken, informatie aan te beiden en waar nodig tips en advies te geven.

Individuele belangenbehartiging

Leden kunnen ook contact met ons opnemen, bij tegenstrijdige belangen, samenwerkingsperikkelen of gecompliceerde problemen in de woon/werksituatie, waarbij meer aandacht, ondersteuning en professionele begeleiding ingezet dient te worden. In specifieke situaties kan dan bijvoorbeeld een deskundige van de beroepsvereniging als intermediair op treden, wanneer er sprake is van een impasse.

Collectieve belangenbehartiging

De beroepsvereniging stelt zich ten doel, de economische, maatschappelijke en beroepsbelangen van haar leden te behartigen door het versterken van de eigen positie van professionele ouders. Dit doen wij door kennis, vaardigheden, visie en beleid t.a.v. dit beroep te ontwikkelen en naar buiten toe te dragen. 

Samenwerkingsrelaties met andere organisaties

De beroepsvereniging wil  door samenwerkingsrelaties aan te gaan met andere instanties uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg etc, meer bekendheid geven aan het beroep van professionele ouder. 

Deskundigheidsbevordering

De Landelijke Beroepsvereniging Present 24x7 wil actief bijdragen aan de beroepsontwikkeling en de kwaliteit van de beroepsuitoefening en daarmee de verdere emancipatie en professionalisering van het beroep stimuleren.

De vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door het aanbieden van deskundigheidsbevordering in de vorm van thema-bijeenkomsten, workshops en/of professionele trainingen.

Keurmerk

De beroepsvereniging heeft samengewerkt met andere partijen om een onafhankelijk keurmerk voor gezinshuizen te ontwikkelen.

Het doel is om te komen tot kwaliteitsborging binnen professionele gezinsvormen. Het keurmerk garandeert dat de kinderen en jongeren die worden opgevangen in deze erkende gezinsvormen, goede, kwalitatieve en professionele zorg krijgen.

Het keurmerk is:

Algemeen erkend en toonaangevend

Geschikt voor professionele gezinsvormen in de AWBZ, GGZ, Jeugdzorg

Gericht op het desbetreffende professionele "huis" en niet aan een overkoepelende organisatie.

Een uitgebreide website

Op de website kunnen mensen informatie vinden, interessante artikelen lezen, met andere leden in contact komen, discussiepunten aangaan met anderen, berichten en oproepen plaatsen.

Wilt u lid worden van Present 24x7

meldt u zich dan nu aan