×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 163 niet laden
woensdag, 23 maart 2016 09:17

Datum studiedag en ledenvergadering bekend: 20 juni. Ook de eerste nieuwsbrief.

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Zet hem maar vast in je agenda: 20 juni is dit jaar onze studiedag en ledenvergadering! Wat er precies gaat gebeuren deze dag is nog niet helemaal uit gekristalliseerd, maar reken op een mooi programma. Naast het feit dat we deze datum hebben, is er ook een nieuwsbrief geschreven. We willen jullie geregeld op de hoogte houden van alles waar wij als bestuur mee bezig zijn, en hoe dat loopt. Het is onze eerste nieuwsbrief die we hebben gemaakt, en eerdaags komt deze brief via de mailadressen (voor zover je deze bij aanmelding hebt achtergelaten) in je mailbox. We hopen dat je enthousiast bent over wat we ondernemen. Mocht je interesse hebben in onze aktiviteiten, geef het dan graag even aan.

Bergambacht, maart 2016

Beste leden van Present 24x7,

Hierbij Nieuwsbrief  1/2016 van het bestuur.

Afgelopen januari hebben we vergaderd; ons streven is om minimaal vijf keer per jaar de voorgang te bespreken van waar we mee bezig zijn.

Tussentijds is er mail- , app- of telefonisch contact.

Taakverdeling bestuur:

We hebben de taken verdeeld; als volgt:

Katja van den Eijnden (nieuw als bestuurslid) treedt op als secretaris.

Jaap Hilverda, bestuurslid van het eerste uur, zal penningmeester zijn.

Wietze de Vries, tevens bestuurslid van het eerste uur, is algemeen bestuurslid met een speciaal takenpakket. Wietze heeft al veel inzet geleverd en zal zich ook bezig gaan houden met de cao voor gezinshuisouders en klachtenprocedures.

Jan Luesink en Bernadette Houtman zullen tevens algemene bestuursleden zijn.

Petra Brandsen, tevens al lange tijd actief in het bestuur, is gestopt: haar persoonlijke keuze. Petra, via deze weg hartelijk dank voor je inzet voor de beroepsvereniging. We hebben je leren kennen als een doorzetter en een volhouder om ons beroep ‘in het land’ op de kaart te zetten!

Herma Slingerland, ondergetekende, (nieuw bestuurslid) zal de rol van voorzitter op zich nemen, de vergaderingen leiden en waar nodig (mede) naar buiten treden namens de Beroepsvereniging.

De afgelopen jaren is er niet stil gezeten. We hebben nauwe samenwerkingsbanden  met verschillende groepen, zoals het Registerplein en de CHE, waar in een werkgroep wordt nagedacht over verdere professionalisering van gezinshuizen. We zijn zeker geen onbekende bij het Ministerie van VWS. Daar wordt positief gedacht over gezinshuizen en wordt de vereniging gestimuleerd.

Maar er blijken ook tal van haken en ogen, als we ons in het werkveld begeven. De Inspectie komt om de hoek kijken, nu gezinshuizen een niet meer weg te denken plek in het werkveld van de Jeugdzorg hebben verworven.

Dit geeft ook veel onrust…moeten wij ‘opeens’ aan allerlei eisen voldoen, waar we eerder niet mee te maken hadden?

Graag zou ik als beroepsvereniging,  met trots en opgeheven hoofd, onze plek in het werkveld willen bestendigen.

WIJ bieden als 24x7 zorgaanbieders iets bijzonders aan kinderen (en hun ouders),  die normaal gesproken niet in gezinsverband zouden opgroeien. Wij bieden continuïteit en investeren in hun levensloop!

En daarbij hadden we al met ‘kaders’ te maken en krijgen we met meer kaders te maken die de wet stelt. Zelfstandig ondernemers hebben een andere positie dan de gezinshuizen in loondienst.

De Inspectie heeft laten weten waar een gezinshuis aan zou moeten voldoen. Daar zullen we aan moeten werken.

(https://www.inspectiejeugdzorg.nl/toezicht/Index.asp?id=22)

Hoewel in het leven van alledag wellicht niet altijd merkbaar, is de beroepsvereniging actief in het werkveld, denkt mee, vormt mee, en neemt positie in als beroepsvereniging Present 24x7.

Er is veel werk aan de winkel, en net als jullie, voeden we kinderen op en hebben we te maken met de hectiek van een gezinshuis en wat daarom heen zit.

Wij zullen jullie met regelmaat op de hoogte stellen van ontwikkelingen.

Registratie:

Wij adviseren onze leden zich te registreren bij het Registerplein als gezinshuisouders. Er is de mogelijkheid je voor-in-te-schrijven bij het SKJ.

Een aparte commissie (geen bestuursleden, wel gezinshuisouders die ervaring hebben op dit gebied)  is bezig om het puntensysteem voor cursussen, eisen aan herregistratie, etc. … in te richten met het Registerplein. Dit kan niet door de beroepsvereniging worden gedaan, dat zou immers belangenverstrengeling zijn.

(http://www.registerplein.nl/registreren)

Keurmerk:

Zoals je weet heeft Present24x7 mede vorm gegeven aan het keurmerk Gezinshuizen. Het is belangrijk om bezig te gaan met een Keurmerk, ook al ziet u er tegenop. Er is ondersteuning voorhanden: in de nabije toekomst, zeker met het oog op de Inspecties, zullen we niet zonder Keurmerk kunnen.

(http://www.rudolphstichting.nl/keurmerkgezinshuizen).

Inspectie:

Het is belangrijk om professioneel te blijven in wat een Inspectie van ons vraagt. Een aantal van ons heeft reeds bezoek gekregen, hetgeen echt wel wat oproept. Anderen hebben een verzoek gekregen om een vragenlijst risico-indicatoren in te vullen.

Maak gebruik van aangeboden hulp van een franchise organisatie en streef naar samenwerking hierin bij de zorgaanbieders.

Professionaliteit en deskundigheid van gezinshuisouders:

Binnen de context van alle veranderingen in de (jeugd-)zorg is de deskundigheid van deprofessional steeds belangrijker. Dat geldt zeker ook voor gezinshuisouders.

Vanuit die blikrichting zijn de laatste jaren meerdere ontwikkelingen in gang gezet die nu o.a. geleid hebben tot het “Kwaliteitskader jeugdzorg, de norm van verantwoorde werktoedeling”. In de Wet op de Jeugdzorg staat dat organisaties verantwoorde zorg moeten leveren.

In de Algemene Maatregel van Bestuur, die bij de wet hoort, is opgenomen dat organisaties dit moeten doen door het werk binnen de organisatie op een verantwoorde manier toe te delen. Daarmee wordt bedoeld dat zij geregistreerde professionals inzetten.

Hbo-opleiding specifiek voor gezinshuisouders:

In het licht van bovenstaande is beroepsvereniging Present24x7, in samenwerking met o.a.Gezinshuis.com, de Driestroom en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), bezig met de ontwikkeling van een beroepsprofiel/-code en een branchestandaard voor gezinshuisouders.

Dit profiel/branchestandaard kan leiden tot een post HBO-opleiding op maat voor gezinshuisouders. Hiermee nemen we een proactieve houding in ten opzichte van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de Inspecties. En de uitwerking van de Jeugdwet in de toekomst. Want uit gesprekken van Present24x7 met deze partijen blijkt dat zij nog geen standaard hebben t.a.v. het beroep van gezinshuisouders. De inspectie heeft wel aan Present 24x7 gevraagd om samen met hun achterban te bekijken wat er als ‘normaal’ wordt beschouwd: van bedtijden tot mobiel telefoongebruik en van porno tot vrijheidsbeperkende maatregelen.

Voorlichtingsbijeenkomst Hbo deeltijd Social Worker:

Voor gezinshuisouders met een Mbo-opleiding die in het licht van bovengenoemd kwaliteitskader hun Hbo-diploma willen halen, wil de CHE een voorlichting inplannen over de nieuwe Hbo-deeltijd Social Worker. Deze voorlichting wordt gegeven door Paul Zondervan.

Zeven gezinshuizen van de Driestroom hebben zich al aangemeld voor deze bachelor-studie. Ook een aantal gezinshuizen uit de franchise van Gezinshuis.com hebben hier interesse voor.

Heb je belangstelling voor zo’n voorlichtingsbijeenkomst? Stuur dan een mailtje naar Jaap Hilverda via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer inhoudelijke informatie over het beroepsprofiel, branchestandaard of post-Hbo voor gezinshuisouders kun je je ook wenden tot Jaap Hilverda van de beroepsvereniging Present24x7, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lidmaatschap Present24x7:

Na een aantal jaren een laag lidmaatschapsbedrag te hebben gefactureerd, willen we zoals al een tijd op de site (www.present24x7.nu) staat aangekondigd het lidmaatschapsbedrag verhogen naar 75 euro per gezinshuis. Dit heeft mede te maken met het intensieve werk op het gebied van professionalisering en de kosten die dit met zich meebrengen. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

Studiedag en ledenvergadering:

Onze jaarlijkse studiedag met aansluitend de ledenvergadering zal plaats vinden op 20 juni. Noteer en reserveer die datum ook alvast in je agenda. We hebben interessante sprekers op het oog, en willen bekijken of er ook een registerpunt aan vast kan zitten.

Tot slot:

U kunt ook met andere vragen terecht bij het bestuur. Wij zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn met raad en advies. Wij hebben (nog) niet op alles een antwoord, maar weet dat we actief het werkveld betreden en uw belangen behartigen.

We rekenen op een actieve achterban, die per gezinshuis alles in het werk stelt om ons als beroepsgroep verder te professionaliseren.

Met vriendelijke groet

Herma Slingerland

Present 24x7

Lees 884 keer