×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 163 niet laden
dinsdag, 12 december 2017 20:42

Powerpoint van Anna Dekker spreker op de ledenvergadering

Geschreven door

Anna Dekker heeft de laatste ledenvergadering een toelichting gegeven op de ontwikkeling en de stand van zaken van een meetbaar kwaliteitskader, aangegeven richting inspectie/VWS vanuit het werkveld. De powerpoint is hier te downloaden en na te lezen. 

De jaarlijkse ledenvergadering komt er aan: we gaan 20 november op een nog nader te bepalen plek vergaderen met daarbij ook een interessante spreker. Het zal die dag in de ochtend zijn van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Er zijn nieuwe tijden aangebroken voor beroepsvereniging Present 24x7! We hebben de stap genomen en hebben iemand aangenomen als beleidsmedewerker.

Daarnaast hebben we iemand gevonden die op diverse plekken waar het er toe doet met veel kennis van zaken al dan niet samen met een bestuurslid onze woordvoerder wil zijn.

We zijn goed op weg, en hopen jullie in grote getalen te zien op 20 november!

dinsdag, 21 maart 2017 20:16

vaste medewerker en verhoging contributie 2017

Geschreven door

Het bestuur van Present24x7 heeft het voornemen om iemand in dienst te nemen. Dat is onmogelijk zonder dat de contributie wordt verhoogd. Momenteel wordt er veel in gang gezet door diverse partijen, en als we de beroepsvereniging serieus leidend willen laten zijn, zullen we iemand in dienst moeten nemen die voor ons werk kan verrichten waar wij zelf onze aandacht moeten richten op ons gezinshuis en alles wat daarbij komt kijken.

donderdag, 24 november 2016 20:22

Meld je nog aan voor 30-11, er zijn nog wat plekken over

Geschreven door

Er is nog plek voor de komende ledenvergadering van 30-11, dus je kan er nog bij zijn!

Lokatie: Autogrill de Meern, Meerndijk 59, 3454HP in De Meern.

Ik hoop dat diegenen die nog twijfeldenzich alsnog opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tot woensdag 30-11 '16

vrijdag, 21 oktober 2016 11:40

Uitnodiging voor de ledenvergadering 30-11 2016

Geschreven door

Het is weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering van Present24x7. Dit keer is de lokatie het meetingcenter "De Meern".

woensdag, 22 juni 2016 20:46

Doe mee aan de Alliantieprijsvraag Kind in Gezin!

Geschreven door

We zijn gevraagd om onderstaand stuk te plaatsen op onze site. We dragen Alliantie kind in gezin een warm hart toe. Veel succes met de prijsvraag!

 

 

Oproep deelname prijsvraag inhuisplaatsen

Doe mee aan de Alliantieprijsvraag Kind in Gezin!

Kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, verdienen een passende en stabiele plek in een pleeggezin of een gezinshuis. Maar hoe zorgen we voor méér goede plaatsen in pleeggezinnen en gezinshuizen? En hoe krijgen we het voor elkaar dat kinderen kunnen en willen blijven wonen in hun nieuwe thuis?

Bent u betrokken bij een inspirerend initiatief dat daar direct of indirect aan bijdraagt? Of kent u een initiatief van anderen waar u erg enthousiast over bent? Doe dan mee aan de prijsvraag die de Alliantie Kind in Gezin in 2016 organiseert!
Behalve de
Alliantie Award, een hoofdprijs van 10.000 euro en de Innovatieprijs Kind in Gezin van 5000 euro looft de Alliantie Kind in Gezin een Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen van 2500 euro uit. De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op donderdagmiddag 13 oktober in het Schaffelaartheater in Barneveld. Winnaars moeten het prijzengeld inzetten voor het versterken of verbreden van hun initiatief.

De Alliantie Award wordt mogelijk gemaakt door het R.C. Maagdenhuis, de Innovatieprijs Kind in Gezin door de Janivo Stichting en de Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen door de Stichting Boschuysen.

Meer informatie over de prijzen en de criteria? Een initiatief aanmelden? Ga naar de website van de Alliantie Kind in Gezin. Deadline voor het indienen van initiatieven: 11 juli 2016, 13.00 uur. 

zondag, 12 juni 2016 13:48

verplaatsing van de studiedag

Geschreven door

De studie dag verplaatsen we vanwege allerlei drukte naar medio oktober.

Het is momenteel een erg drukke periode, en we zijn volop bezig op allerlei fronten. Om het werkbaar te houden zien we ons genoodzaakt de studiedag te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Excuses voor deze verandering.

 

We wensen iedereen een fijne  vakantieperiode,

het bestuur

Wietze de Vries en ik zijn in november jl. op bezoek geweest bij de directie jeugd van het ministerie van VWS. We hebben daar de vraag neergelegd hoe we de positie van gezinshuisouders moeten beschouwen. De vraag was namelijk of gezinshuisouders zich bij het SKJ moeten inschrijven, en hoe dan gekeken moet worden naar gezinshuisouders die een MBO opleiding hebben momenteel. We hebben een antwoord van de heer J. van den Berg van de directie jeugd aldaar.

Zoals jullie weten zijn we ook druk bezig om een opleiding vorm te geven samen met de hogeschool Ede. Het antwoord van het ministerie geeft ons de ruimte om de opleiding gedegen vorm te geven, en benadrukt ook het belang om te registreren bij het Registerplein. Uit onderstaande brief wordt ook duidelijk dat we nu niet achter over mogen gaan leunen op het gebied van opleidingen: Dat blijkt wel uit het woord "vooralsnog" in het tweede aandachtsbolletje bij Oplossingsrichting en conclusie!

Er staat ook een duidelijke opdracht aan ons als gezinshuisouders in: We moeten inventariseren waar er zaken schuren m.b.t. het antwoord van de heer van den Berg. 

Kwaliteitskader jeugd:

http://www.mogroep.nl/?file=10544&m=1417626494&action=file.download

 

Norm van de verantworde werktoedeling:

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/01/kwaliteitskader-jeugdzorg-de-norm-van-verantwoorde-werktoedeling

 

 

Zet hem maar vast in je agenda: 20 juni is dit jaar onze studiedag en ledenvergadering! Wat er precies gaat gebeuren deze dag is nog niet helemaal uit gekristalliseerd, maar reken op een mooi programma. Naast het feit dat we deze datum hebben, is er ook een nieuwsbrief geschreven. We willen jullie geregeld op de hoogte houden van alles waar wij als bestuur mee bezig zijn, en hoe dat loopt. Het is onze eerste nieuwsbrief die we hebben gemaakt, en eerdaags komt deze brief via de mailadressen (voor zover je deze bij aanmelding hebt achtergelaten) in je mailbox. We hopen dat je enthousiast bent over wat we ondernemen. Mocht je interesse hebben in onze aktiviteiten, geef het dan graag even aan.

donderdag, 17 maart 2016 22:44

Afscheid Petra Brandsen

Geschreven door

Afscheid van Petra Brandsen uit het bestuur van Present 24x7.

maandag, 23 november 2015 08:52

Afscheid Peter Keurentjes

Geschreven door

Afgelopen bestuursvergadering hebben we afscheid genomen als bestuur van Peter Keurentjes, bestuurder van het eerste uur bij Present24x7.

maandag, 02 november 2015 15:22

Inloopochtend voor gezinshuisouders en zorgaanbieders

Geschreven door

Beste leden en zorgaanbieders, 

Onlangs hebben wij bekend gemaakt middels een brief en onze website dat wij samen met Registerplein een aantal informatie bijeenkomsten wilden  verzorgen over registratie van gezinshuisouders in diverse regio's. 

Er zijn te weinig aanmeldingen geweest om deze voorlichtingsronden door te laten gaan.

Degenen die zich hiervoor hadden opgegeven zijn reeds op de hoogte gesteld.

Omdat het thema toch belangrijk is, ligt er nu het volgende aanbod:

 

Inloopochtend voor gezinshuisouders en zorgaanbieders

 

Op donderdag 5 november 2015 tussen 10.00-13.00 uur is een ieder met vragen over de beroepsregistratie van harte welkom bij Registerplein. Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt; je vragen kunnen direct worden beantwoord. Het is ook mogelijk om direct geholpen te worden bij het registreren.

Het adres is: Koninging Wilheminalaan 3, 3527 LA Utrecht. 

Op de website van Registerplein vindt u nog meer belangrijke informatie. 

 

www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/brief-met-uitleg-over-registratie-en-vooraanmelding-jeugdhulp/

 

Als beroepsvereniging zijn we in gesprek geweest met SKJ. Op onze website, 

 

http://present24x7.nu/nl/informatie-van-present24x7/nieuws/item/109-overleg-met-het-skj-en-registerplein-over-vooraanmelding

 

kunt u hier meer over lezen.

Wij adviseren alle gezinshuisouders om zich te registreren bij Registerplein.

Binnenkort zullen alle leden van Present 24x7 een informatiebrochure krijgen over het thema Registratie. Mocht u geen lid zijn en wel een brochure willen ontvangen, dan horen we dat graag. 

Beste zorgaanbieder, wil u deze informatie doorgeven aan de gezinshuisouders. (zij zijn namelijk niet allemaal lid van Present24x7 en staan niet allen in ons mailbestand) 

Met vriendelijke groet

Petra Brandsen

Jaap Hilverda

bestuursleden Present 24x7

maandag, 31 augustus 2015 11:01

Overleg met het SKJ en Registerplein over vooraanmelding.

Geschreven door

Afgelopen woensdag (26-08) hebben we overleg gehad met het SKJ en het Registerplein. Reden voor dit overleg was de mogelijkheid van (gratis) vooraanmelding voor beroepsregistratie bij het SKJ.  Er ontstonden vragen over deze vooraanmelding.

Op 29 juni jl. hebben we met de beroepsvereniging de aftrap gehad van het door ons ontwikkelde register voor gezinshuisouders bij het Registerplein. Het was een goede, duidelijke aftrap waarbij veel leden en belangstellenden aanwezig waren. Bijna iedereen was enthousiast over de mogelijkheid van registratie. Juist in deze transitietijd, waar we graag voor alle gezinshuisouders de mogelijkheid creëren om zich richting de gemeenten en andere partijen te profileren op kwaliteit.

 

vrijdag, 10 juli 2015 11:02

Persbericht landelijk pleegzorg panel

Geschreven door

Praten over seksualiteit en intimiteit binnen pleeggezinnen niet zonder taboes

Er speelt veel op het gebied van jeugdzorg en seksueel misbruik. Uit de reacties van de panelleden van het Landelijk Pleegzorg Panel blijkt, dat praten over seksualiteit en intimiteit nog lang niet zonder taboes is en dat veel betrokkenen last hebben van handelingsverlegenheid. Terwijl de kans op seksueel misbruik direct kleiner wordt, als volwassenen zich vrij voelen te praten over seksuele en relationele ontwikkeling. Kinderen praten opener over seksualiteit en hun eigen grenzen, als de volwassenen die ze vertrouwen, het goede voorbeeld geven. Maar hoe creëren we dat het bespreken van het thema seksualiteit en intimiteit binnen pleeggezinnen minder ongemakkelijk wordt?  Hoe kunnen de betrokkenen er samen voor zorgen dat jeugdigen in pleeggezinnen, -vaak met een seksueel en emotioneel beladen achtergrond-, ontspannen en veilig kunnen opgroeien?

donderdag, 25 juni 2015 21:24

Agenda ledenvergadering 29 juni 2015

Geschreven door

Met genoegen presenteren we de agenda voor de ledenvergadering komende 29 juni 2015. Het laatste deel van de themadag zal voor de ledenvergadering zijn. Het bestuur zal dan met twee leden worden uitgebreid: Herma Slingerland en Bernadette Houtvast. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

maandag, 08 juni 2015 21:24

Scholingsaanbod via het Registerplein

Geschreven door

In aanvulling op het zojuist gepresenteerde onderzoek in opdracht van Present24x7, is hier een eerste aanzet om de rol van intermediair te vervullen in de richting van opleidingen. 

maandag, 08 juni 2015 20:50

Onderzoek naar scholingsbehoefte onder leden van Present24x7

Geschreven door

Vanmiddag is de afstudeerscriptie die Nanda, Christine en Anne hebben geschreven gepresenteerd. Het was een mooie afsluiting van een, voor de studenten en Present24x7, een leerzaam onderzoek. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:

‘Hoe kan Present 24x7 gezinshuisouders ondersteunen richting een scholingskeuze in het professioneel ouderschap?’ 

 

IMG_1323.JPG

Uitnodiging Themadag Present 24x7 op 29 juni 2015:

Beroepsregistratie van gezinshuisouders

Erkenning voor u als gezinshuisouder

Beste gezinshuisouder,

De opvang van kwetsbare jongeren is belangrijk werk. De kwaliteit van uw werk en uw inzet om continu bij te blijven, verdienen erkenning. om die erkenning te verkrijgen is door samenwerking van Present24x7 en Registerplein een officiële beroepsregistratie mogelijk gemaakt. Sinds 5 maart jl. is dit een feit! Graag praten wij u hierover bij op onze themadag in Ede op 29 juni 2015:

-Voor welke uitdagingen staat u als moderne gezinshuisouder?

-Hoe kan beroepsregistratie daarbij helpen?
Wij hopen op een hoge opkomst en heten u van harte welkom op deze themadag
!

 

vrijdag, 08 mei 2015 15:23

Beroepsregistratie gezinshuisouder

Geschreven door

Klachtenprocedure Present24x7

Momenteel zijn we aan het werk om een klachtenprocedure op te stellen voor Present24x7. Als u nu een klacht heeft kunt u die richten aan Jaap Hilverda, lid van het bestuur van Present24x7. Dit kan per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0315236173. Later in 2015 zal de officiële klachtenregeling van kracht worden.

Leerdoelen die Present 24x7 voor ogen heeft

Present 24x7 is bezig om leerdoelen op te stellen die zij voor ogen heeft voor haar leden. Dat is van belang om de kwaliteit die haar leden in hun gezinshuizen bieden te borgen en te vergroten. Hierdoor kunnen de leden van Present24x7 hun positie in de huidige conjunctuur verstevigen richting de partijen die hierbinnen een rol spelen.

Daarnaast ligt er heel helder de wettelijke norm om binnen nu en 5 jaar een goed register te hebben voor alle beroepsbeoefenaren binnen de jeugdzorg. Een voorbeeld hierover vinden we op de site van de VNG m.b.t. de kwaliteit en de norm van de verantwoorde werktoedeling bij toegang en inkoop. (https://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/201409_kwaliteit_toegang_en_jeugdhulp2a.pdf)

Als bestuur vinden we dat we een actieve rol hebben in de discussie rondom het niveau waarop de gezinshuisouder functioneert. Wij vinden dat eenieder aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan zijn/haar opleidingsbehoeften moet bepalen, gericht op de toekomst van zijn/haar gezinshuis en de dan te verwachten populatie. Minimaal stellen wij dat er een MBO 4 niveau aantoonbaar aanwezig moet zijn. Hetzij door de opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg (Crebo 92631) of een niveau 4 opleiding rondom ondernemerschap.

Daarnaast zien wij een aantal gebieden waarop scholing gevolgd kan/moet worden, gericht op de populatie binnen het individuele gezinshuis. Dat zou gaan om cursussen binnen de volgende gebieden:

 • - methodiek
 • - pedagogiek
 • - recht en juridische kennis
 • - sociale vaardigheden
 • - ontwikkelingspsychologie
 • - sociologie
 • - omgaan met privacy en verslaglegging
 • - basisopleiding ondernemen
 • - financieel/ economie
 • - fiscale kennis
 • - administratie
 • - uitvoering management/organisatie
 • - netwerken

Meer specifiek zijn cursussen als BHV/EHBO, supervisie en intervisie, agressie, seksualiteit (vlaggensysteem), signs of safety, herkennen/signaleren van kindermishandeling, omgaan met ouders, gespreksvoering met ouders en kinderen, specifieke methodieken gericht op persoonlijke interesse of wat nodig is binnen het gezin, oplossingsgericht werken, kennis van stoornissen, contextueel werken, groepswerk, trauma(verwerking) etc…

We zullen het komende jaar als bestuur i.s.m. het Registratieplein een concreet aanbod gaan opbouwen met verschillende aanbieders van opleidingen/cursussen/symposia gericht op eerder genoemde scholingsgebieden. Dit is een groeidocument dat te vinden zal zijn op de cursusagenda van het registerplein.

Voor herregistratie na 5 jaar in het beroepsregister voor gezinshuisouders zal nodig zijn dat een thema of 15 over deze periode zal moeten worden gevolgd. Komend jaar zullen we ook aangeven welke opleidingen o.i. vallen onder de verdeling van 

 1. Opleiding
 2. Reflectie
 3. Vrije ruimte
zondag, 22 maart 2015 15:05

Verslag van het Registerplein-congres.

Geschreven door

Zoals iedereen al weet, hebben we een register geopend bij het Registerplein voor gezinshuisouders. 5 maart jl. is het Registerplein officieel van start gegaan met een congres. Present24x7 heeft hieraan een bijdrage geleverd met een tweetal workshops. De workshops zijn georganiseerd door Petra Brandsen, en uitgevoerd door Herma Slingerland, waarvoor hartelik dank! Als je wil weten wat er aan de orde is geweest, en hoe de dag invulling heeft gekregen, klik dan op de bijgevoegde link in het stukje dat het Registerplein ons toestuurde.

woensdag, 25 februari 2015 09:25

Studiemiddag over praten met kinderen over kindermishandeling

Geschreven door

De bovenstaande titel is is de titel van een studiemiddag die Marike van Gemert organiseert op 27 maart aanstaande.

In de aankondiging van deze studiemiddag, die zij gratis organiseert, staat het volgende te lezen:

 

" Werk je met kinderen in een pedagogische of psychiatrische behandelsetting? Of werk je elders in de zorg voor kwetsbare kinderen? Dan weet je misschien dat kinderen die extra zorg en aandacht vragen ook nog eens extra risico lopen om te maken te krijgen met kindermishandeling." 

 

Deze zinnen zijn de inleiding van een uitleg over deze studiemiddag.

zondag, 08 februari 2015 09:58

Nieuw onderzoek voor Present24x7 gaat over scholing

Geschreven door

Als bestuur hebben we in deze woelige tijden van de transitie ervoor gekozen om heel bewust ons te richten op kwaliteit. Kwaliteit van gezinshuisouders: Hoe borg je die? Hoe laat je je kwaliteit zien? Het meedenken over het keurmerk voor gezinshuisouders is daar een voorbeeld van(http://www.rudolphstichting.nl/keurmerkgezinshuizen). De bouw van het register voor gezinshuisouders is daar ook een voorbeeld van(http://www.registerplein.nl). Dat laatste schiet inmiddels al aardig op; hou de berichten in de gaten.

 

Een andere richting waar we in bezig zijn is onderzoek. Dit jaar hebben we (Wietze de Vries en ondergetekende) het idee opgevat om een onderzoek te starten rondom scholing. We hebben bij de CHE een drietal studenten gevraagd om voor Present24x7 hier onderzoek naar te doen.

We hebben hen toegezegd dat onze leden hen graag van dienst willen zijn: ze willen iedereen een aantal vragen stellen (via de mail) en een aantal, random uitgekozen, een interview afnemen.

 

Ze zullen zich nu voorstellen:

 

zaterdag, 22 november 2014 14:45

Congres jeugd in onderzoek

Geschreven door

Op 9 maart organiseert Jeugd in onderzoek een congres. Het is een congres waarvan wij als present24x7 denken dat het voor velen een interessante is.

woensdag, 24 september 2014 20:41

Registreren als gezinshuis/gastouder? binnenkort is dat mogelijk!

Geschreven door

Present24x7 is de laatste maanden in contact getreden met het BAMw, het registratiebureau dat door het ministerie werd aangewezen om alle professionele jeugdzorgwerkers te registreren. BAMw staat voor Beroepsregister Agogisch en Maatschappelijk werkers. Onlangs heeft het BAMw al een nieuw register geopend voor registratie van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld. En nu gaat onze beroepsgroep ook de mogelijkheid tot registratie krijgen.

donderdag, 18 september 2014 22:50

Bezoek medewerkers ministerie VWS aan gezinshuizen

Geschreven door

Op 20 maart j.l. kwamen 13 medewerkers vanuit het ministerie voor VWS (afdeling Jeugd) op bezoek bij 2 gezinshuizen. Geen van hen had tot dan toe een gezinshuis bezocht. 

dinsdag, 29 juli 2014 13:00

Brochure Gezinshuizen

Geschreven door

Beroepsvereniging Present 24x7 heeft meegewerkt aan het produceren van een folder met informatie over gezinshuizen. Het doel hiermee is om gemeenten te informeren over de rol van gezinshuizen in het spectrum van de jeugdzorg. Zie bijlage voor de folder.

 

maandag, 30 juni 2014 13:14

Onderzoek naar onderaannemers in de Jeugdzorg

Geschreven door

In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers aan onderaannemers. Hoofdvraag hierbij was of de uitbesteding van jeugdzorg van hoofdaannemers aan onderaannemers op een verantwoorde manier plaatsvindt. In 2011 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in overleg met de inspectie een protocol opgesteld, het Protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer. Met dit onderzoek wilde de inspectie nagaan of in de praktijk wordt voldaan aan de voorwaarden uit het protocol. 

vrijdag, 27 juni 2014 16:42

Cruciale jeugdhulp dreigt weg te vallen

Geschreven door

Er is een reëel gevaar dat cruciale jeugdhulp wegvalt na de transitie, met name bij bovenregionale en landelijke zorgaanbieders. Dat schreven Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC op 24 juni in een brandbrief aan de ministeries van VWS en VenJ en de Transitie Autoriteit Jeugd.

Pagina 1 van 4