Jan Luesink

Jan Luesink

Bestuurslid Present24x7

vrijdag, 08 mei 2015 15:23

Beroepsregistratie gezinshuisouder

Klachtenprocedure Present24x7

Momenteel zijn we aan het werk om een klachtenprocedure op te stellen voor Present24x7. Als u nu een klacht heeft kunt u die richten aan Jaap Hilverda, lid van het bestuur van Present24x7. Dit kan per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0315236173. Later in 2015 zal de officiële klachtenregeling van kracht worden.

Leerdoelen die Present 24x7 voor ogen heeft

Present 24x7 is bezig om leerdoelen op te stellen die zij voor ogen heeft voor haar leden. Dat is van belang om de kwaliteit die haar leden in hun gezinshuizen bieden te borgen en te vergroten. Hierdoor kunnen de leden van Present24x7 hun positie in de huidige conjunctuur verstevigen richting de partijen die hierbinnen een rol spelen.

Daarnaast ligt er heel helder de wettelijke norm om binnen nu en 5 jaar een goed register te hebben voor alle beroepsbeoefenaren binnen de jeugdzorg. Een voorbeeld hierover vinden we op de site van de VNG m.b.t. de kwaliteit en de norm van de verantwoorde werktoedeling bij toegang en inkoop. (https://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/201409_kwaliteit_toegang_en_jeugdhulp2a.pdf)

Als bestuur vinden we dat we een actieve rol hebben in de discussie rondom het niveau waarop de gezinshuisouder functioneert. Wij vinden dat eenieder aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan zijn/haar opleidingsbehoeften moet bepalen, gericht op de toekomst van zijn/haar gezinshuis en de dan te verwachten populatie. Minimaal stellen wij dat er een MBO 4 niveau aantoonbaar aanwezig moet zijn. Hetzij door de opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg (Crebo 92631) of een niveau 4 opleiding rondom ondernemerschap.

Daarnaast zien wij een aantal gebieden waarop scholing gevolgd kan/moet worden, gericht op de populatie binnen het individuele gezinshuis. Dat zou gaan om cursussen binnen de volgende gebieden:

 • - methodiek
 • - pedagogiek
 • - recht en juridische kennis
 • - sociale vaardigheden
 • - ontwikkelingspsychologie
 • - sociologie
 • - omgaan met privacy en verslaglegging
 • - basisopleiding ondernemen
 • - financieel/ economie
 • - fiscale kennis
 • - administratie
 • - uitvoering management/organisatie
 • - netwerken

Meer specifiek zijn cursussen als BHV/EHBO, supervisie en intervisie, agressie, seksualiteit (vlaggensysteem), signs of safety, herkennen/signaleren van kindermishandeling, omgaan met ouders, gespreksvoering met ouders en kinderen, specifieke methodieken gericht op persoonlijke interesse of wat nodig is binnen het gezin, oplossingsgericht werken, kennis van stoornissen, contextueel werken, groepswerk, trauma(verwerking) etc…

We zullen het komende jaar als bestuur i.s.m. het Registratieplein een concreet aanbod gaan opbouwen met verschillende aanbieders van opleidingen/cursussen/symposia gericht op eerder genoemde scholingsgebieden. Dit is een groeidocument dat te vinden zal zijn op de cursusagenda van het registerplein.

Voor herregistratie na 5 jaar in het beroepsregister voor gezinshuisouders zal nodig zijn dat een thema of 15 over deze periode zal moeten worden gevolgd. Komend jaar zullen we ook aangeven welke opleidingen o.i. vallen onder de verdeling van 

 1. Opleiding
 2. Reflectie
 3. Vrije ruimte
dinsdag, 29 juli 2014 13:00

Brochure Gezinshuizen

Beroepsvereniging Present 24x7 heeft meegewerkt aan het produceren van een folder met informatie over gezinshuizen. Het doel hiermee is om gemeenten te informeren over de rol van gezinshuizen in het spectrum van de jeugdzorg. Zie bijlage voor de folder.

 

In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers aan onderaannemers. Hoofdvraag hierbij was of de uitbesteding van jeugdzorg van hoofdaannemers aan onderaannemers op een verantwoorde manier plaatsvindt. In 2011 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in overleg met de inspectie een protocol opgesteld, het Protocol voorwaarden inzet particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer. Met dit onderzoek wilde de inspectie nagaan of in de praktijk wordt voldaan aan de voorwaarden uit het protocol. 

Doel van dit onderzoek was om te achterhalen hoe gezinshuisouders aankijken tegen de mogelijkheden van lokale netwerken. Maken zij al onderdeel uit van bepaalde netwerken? Ervaren zij problemen in hun werk als opvoeder, waarvoor een lokaal netwerk een oplossing zou kunnen bieden? Welke meerwaarde zien zij in een lokaal netwerk? Is het voor de gemeente een interessant concept? 

 

https://lokaalnetwerkgezinsvormen.files.wordpress.com/2014/06/zeeuw-j-w-de-2014-de-mogelijkheden-van-een-lokaal-netwerk-gezinsvormen-volgens-gezinshuisouders.pdf

woensdag, 02 april 2014 14:24

Persbericht: Taskforce Kind in gezin

Taskformce Kind in gezin is van start gegaan. Zie bijlage voor het gehele persbericht.

 

 

taskforce foto rechtenvrij

Voor kinderen die in een gezinsvorm woont of heeft gewoond. Zie bijlage!

donderdag, 06 februari 2014 20:07

BJZ Overijssel wint rechtzaak tegen transitie

BJZ Overijssel wint een rechtzaak dat een streep zet door het voorgenomen besluit de subsidie van de provincie te beĆ«indigen. De rechtbank vindt dat er onvoldoende gelegenheid is om de transitie goed voor te bereiden en BJZ de kans te geven zich op deze transitie voor te bereiden. 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBOVE%3A2014%3A432

Pagina 1 van 4