×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 163 niet laden

Het bestuur van Present24x7 heeft het voornemen om iemand in dienst te nemen. Dat is onmogelijk zonder dat de contributie wordt verhoogd. Momenteel wordt er veel in gang gezet door diverse partijen, en als we de beroepsvereniging serieus leidend willen laten zijn, zullen we iemand in dienst moeten nemen die voor ons werk kan verrichten waar wij zelf onze aandacht moeten richten op ons gezinshuis en alles wat daarbij komt kijken.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering van Present24x7. Dit keer is de lokatie het meetingcenter "De Meern".

We zijn gevraagd om onderstaand stuk te plaatsen op onze site. We dragen Alliantie kind in gezin een warm hart toe. Veel succes met de prijsvraag!

 

 

Oproep deelname prijsvraag inhuisplaatsen

Doe mee aan de Alliantieprijsvraag Kind in Gezin!

Kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, verdienen een passende en stabiele plek in een pleeggezin of een gezinshuis. Maar hoe zorgen we voor méér goede plaatsen in pleeggezinnen en gezinshuizen? En hoe krijgen we het voor elkaar dat kinderen kunnen en willen blijven wonen in hun nieuwe thuis?

Bent u betrokken bij een inspirerend initiatief dat daar direct of indirect aan bijdraagt? Of kent u een initiatief van anderen waar u erg enthousiast over bent? Doe dan mee aan de prijsvraag die de Alliantie Kind in Gezin in 2016 organiseert!
Behalve de
Alliantie Award, een hoofdprijs van 10.000 euro en de Innovatieprijs Kind in Gezin van 5000 euro looft de Alliantie Kind in Gezin een Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen van 2500 euro uit. De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op donderdagmiddag 13 oktober in het Schaffelaartheater in Barneveld. Winnaars moeten het prijzengeld inzetten voor het versterken of verbreden van hun initiatief.

De Alliantie Award wordt mogelijk gemaakt door het R.C. Maagdenhuis, de Innovatieprijs Kind in Gezin door de Janivo Stichting en de Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen door de Stichting Boschuysen.

Meer informatie over de prijzen en de criteria? Een initiatief aanmelden? Ga naar de website van de Alliantie Kind in Gezin. Deadline voor het indienen van initiatieven: 11 juli 2016, 13.00 uur. 

Wietze de Vries en ik zijn in november jl. op bezoek geweest bij de directie jeugd van het ministerie van VWS. We hebben daar de vraag neergelegd hoe we de positie van gezinshuisouders moeten beschouwen. De vraag was namelijk of gezinshuisouders zich bij het SKJ moeten inschrijven, en hoe dan gekeken moet worden naar gezinshuisouders die een MBO opleiding hebben momenteel. We hebben een antwoord van de heer J. van den Berg van de directie jeugd aldaar.

Zoals jullie weten zijn we ook druk bezig om een opleiding vorm te geven samen met de hogeschool Ede. Het antwoord van het ministerie geeft ons de ruimte om de opleiding gedegen vorm te geven, en benadrukt ook het belang om te registreren bij het Registerplein. Uit onderstaande brief wordt ook duidelijk dat we nu niet achter over mogen gaan leunen op het gebied van opleidingen: Dat blijkt wel uit het woord "vooralsnog" in het tweede aandachtsbolletje bij Oplossingsrichting en conclusie!

Er staat ook een duidelijke opdracht aan ons als gezinshuisouders in: We moeten inventariseren waar er zaken schuren m.b.t. het antwoord van de heer van den Berg. 

Kwaliteitskader jeugd:

http://www.mogroep.nl/?file=10544&m=1417626494&action=file.download

 

Norm van de verantworde werktoedeling:

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/01/kwaliteitskader-jeugdzorg-de-norm-van-verantwoorde-werktoedeling

 

 

Zet hem maar vast in je agenda: 20 juni is dit jaar onze studiedag en ledenvergadering! Wat er precies gaat gebeuren deze dag is nog niet helemaal uit gekristalliseerd, maar reken op een mooi programma. Naast het feit dat we deze datum hebben, is er ook een nieuwsbrief geschreven. We willen jullie geregeld op de hoogte houden van alles waar wij als bestuur mee bezig zijn, en hoe dat loopt. Het is onze eerste nieuwsbrief die we hebben gemaakt, en eerdaags komt deze brief via de mailadressen (voor zover je deze bij aanmelding hebt achtergelaten) in je mailbox. We hopen dat je enthousiast bent over wat we ondernemen. Mocht je interesse hebben in onze aktiviteiten, geef het dan graag even aan.

donderdag, 17 maart 2016 22:44

Afscheid Petra Brandsen

Afscheid van Petra Brandsen uit het bestuur van Present 24x7.

maandag, 23 november 2015 08:52

Afscheid Peter Keurentjes

Afgelopen bestuursvergadering hebben we afscheid genomen als bestuur van Peter Keurentjes, bestuurder van het eerste uur bij Present24x7.

Beste leden en zorgaanbieders, 

Onlangs hebben wij bekend gemaakt middels een brief en onze website dat wij samen met Registerplein een aantal informatie bijeenkomsten wilden  verzorgen over registratie van gezinshuisouders in diverse regio's. 

Er zijn te weinig aanmeldingen geweest om deze voorlichtingsronden door te laten gaan.

Degenen die zich hiervoor hadden opgegeven zijn reeds op de hoogte gesteld.

Omdat het thema toch belangrijk is, ligt er nu het volgende aanbod:

 

Inloopochtend voor gezinshuisouders en zorgaanbieders

 

Op donderdag 5 november 2015 tussen 10.00-13.00 uur is een ieder met vragen over de beroepsregistratie van harte welkom bij Registerplein. Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt; je vragen kunnen direct worden beantwoord. Het is ook mogelijk om direct geholpen te worden bij het registreren.

Het adres is: Koninging Wilheminalaan 3, 3527 LA Utrecht. 

Op de website van Registerplein vindt u nog meer belangrijke informatie. 

 

www.registerplein.nl/Nieuwsberichten/brief-met-uitleg-over-registratie-en-vooraanmelding-jeugdhulp/

 

Als beroepsvereniging zijn we in gesprek geweest met SKJ. Op onze website, 

 

http://present24x7.nu/nl/informatie-van-present24x7/nieuws/item/109-overleg-met-het-skj-en-registerplein-over-vooraanmelding

 

kunt u hier meer over lezen.

Wij adviseren alle gezinshuisouders om zich te registreren bij Registerplein.

Binnenkort zullen alle leden van Present 24x7 een informatiebrochure krijgen over het thema Registratie. Mocht u geen lid zijn en wel een brochure willen ontvangen, dan horen we dat graag. 

Beste zorgaanbieder, wil u deze informatie doorgeven aan de gezinshuisouders. (zij zijn namelijk niet allemaal lid van Present24x7 en staan niet allen in ons mailbestand) 

Met vriendelijke groet

Petra Brandsen

Jaap Hilverda

bestuursleden Present 24x7

Afgelopen woensdag (26-08) hebben we overleg gehad met het SKJ en het Registerplein. Reden voor dit overleg was de mogelijkheid van (gratis) vooraanmelding voor beroepsregistratie bij het SKJ.  Er ontstonden vragen over deze vooraanmelding.

Op 29 juni jl. hebben we met de beroepsvereniging de aftrap gehad van het door ons ontwikkelde register voor gezinshuisouders bij het Registerplein. Het was een goede, duidelijke aftrap waarbij veel leden en belangstellenden aanwezig waren. Bijna iedereen was enthousiast over de mogelijkheid van registratie. Juist in deze transitietijd, waar we graag voor alle gezinshuisouders de mogelijkheid creëren om zich richting de gemeenten en andere partijen te profileren op kwaliteit.

 

vrijdag, 10 juli 2015 11:02

Persbericht landelijk pleegzorg panel

Praten over seksualiteit en intimiteit binnen pleeggezinnen niet zonder taboes

Er speelt veel op het gebied van jeugdzorg en seksueel misbruik. Uit de reacties van de panelleden van het Landelijk Pleegzorg Panel blijkt, dat praten over seksualiteit en intimiteit nog lang niet zonder taboes is en dat veel betrokkenen last hebben van handelingsverlegenheid. Terwijl de kans op seksueel misbruik direct kleiner wordt, als volwassenen zich vrij voelen te praten over seksuele en relationele ontwikkeling. Kinderen praten opener over seksualiteit en hun eigen grenzen, als de volwassenen die ze vertrouwen, het goede voorbeeld geven. Maar hoe creëren we dat het bespreken van het thema seksualiteit en intimiteit binnen pleeggezinnen minder ongemakkelijk wordt?  Hoe kunnen de betrokkenen er samen voor zorgen dat jeugdigen in pleeggezinnen, -vaak met een seksueel en emotioneel beladen achtergrond-, ontspannen en veilig kunnen opgroeien?

Pagina 1 van 7